Ohlédnutí za minulostí naší farmy

Před půldruhým stoletím, až tam se píše historie ze čtyř stran uzavřeného statku, který si i dnes drží svůj typický broumovský vzhled. 

Na východní straně ho tvoří obytná budova s chlévem a maštalí. Na straně severní stál původně ovčín, na té západní byla vybudována stodola a na jižní straně se dochovala velká kamenná brána, kudy musí projít každý návštěvník naší farmy. Je zřejmé, že úplně první stavba byla roubená a postupně se rozvíjela až do dnešní podoby.

Roku 1828 vystavěl Jan Vítek dřevěnou “roubenou” stodolu. Podle ústního podání tehdejších pamětníků měl tento sedlák všelijaká osobní dobrodružství.

Dědicem usedlosti se stal František Antonín Vítek, za 5 zlatých koupil od vrchnosti v Písčitém dole skálu a získal tak kámen pro stavbu. Roku 1874 přestavěl obytnou budovu i s chlévy na téměř dnešní podobu. Kamene ze skály bylo prý tolik, že spotřeboval jen polovinu, druhou prodal a odvezl do Police. 

Dne 28. 8. 1890 statek vyhořel, ale poté byl postaven do nynější podoby. Byl zbořen ovčín a zadní brána a z kamene byla stavěna stodola a obytná budova. Kůlna se již nestavěla. 

Širší historii, v původním staročeském znění, si můžete přečíst přímo na naší farmě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *